Lõppastme libedasõidu koolitus

  • Teooriaõppe vähemalt 4 akadeemilist tundi;
  • Õppesõidul vähemalt 2 akadeemilist tundi.
Scroll to Top