B-kategooria

 • Teooriaõppe vähemalt 29 akadeemilist tundi
 • Õppesõitu vähemalt 28 akadeemilist tundi
 • Algastme libedasõidu koolitus
  • Esmaõppe algastme käigus läbitakse libedasõidu riskivältimise koolitus;
  • Libedasõidu eesmärgiks on oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu pikki- ja külgvahe valimine õpilase poolt, et ta suudaks hinnata kui kiiresti ta on võimeline sõidukit peatama keerulisemates oludes.
  • Libedasõidu riskivältimise koolituse õppetöö koosneb kahest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist.
 • Lõppastme libedasõidu koolitus
  • Teooriaõppe vähemalt 4 akadeemilist tundi;
  • Õppesõidul vähemalt 2 akadeemilist tundi.
 • Pimeda aja koolitus
  • Juhi esmaõppe pimeda aja koolituse õppematerjal koosneb ühest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist;
  • Pimeda aja koolituse testiküsimused – Logi sisse
 • Esmaabi koolitus
  • Kahe päevane koolitus ca 16 akadeemilist tundi
Scroll to Top