• Teooriaõppe vähemalt 3 akadeemilist tundi;
  • Õppesõitu vähemalt 2 akadeemilist tundi.